Strona główna
O nas
Usługi
Kontakt
Galeria rysunków
Galeria zdjęć
 


Budownictwo ogólne, hydrotechniczne, melioracyjne:

Dokumentacje geologiczne dla potrzeb fundamentowania  i odwodnienia dołów fundamentowych
Dokumentacje geotechniczne dla celów projektowych budowli liniowych (drogi, kanalizacje, tory kolejowe, itp.)
Projekty przebudowy urządzeń wodnych (pompownie, przepusty, śluzy, wały preciwpowodziowe)
Projekty systemów drenażowych
Opinie, ekspertyzy i oceny stanu technicznego budowli
Operaty wodno – prawne                                             
Osuszanie budynków i zabezpieczanie przed wilgocią
Remonty i konserwacje konstrukcji żelbetowych (iniekcje, cięcie i odwierty rdzeniowe),
Technika diamentowa
Wymiany drenów w poddenych ujęciach wody

Badania, pomiary i monitoring:

Projekty urządzeń kontrolno – pomiarowych dla budowli hydrotechnicznych i drogowych (repery odniesienia, kontrolowane repery pionowe i ścienne, szczelinomierze, piezometry otwarte i ciśnieniowe)
Projekty monitoringu wód podziemnych
Montaż urządzeń kontrolno – pomiarowych na obiektach i prowadzenie pomiarów
Analizy wyników pomiarów

Roboty i badania podwodne

Od ponad 30 lat nasi pracownicy prowadzą prace podwodne. Dysponujemy sprawdzonym sprzętem oraz kadrą nurków zawodowych będących jednocześnie inżynierami budownictwa wodnego.

Czyszczenie zbiorników wodnych
Cięcie i spawanie
Demontaż i wyburzanie konstrukcji stalowych
Montaż rurociągów
Układanie zbrojenia i betonowanie
Inspekcje podwodne budowli hydrotechnicznych i zbiorników wodnych
Wydobycie zatopionych obiektów
Dokumentacja video 
Top